• ارتباط با مدیران

بخش

توضیحات

مدیریت

 

مدیرکل

صابر سهرابی

تلفن مستقیم

32286446

تلفن داخلی

260

تلفن همراه

09177214720

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

 سید علی اصغر محدث

تلفن داخلی

233

تلفن مستقیم

32282861

تلفن همراه 09374170646

 

اداره امور اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

غلامرضا یوسفی

09173200365                       32281747

رئیس امور اداری

مریم کرمکش

تلفن مستقیم

32278479

تلفن داخلی

260

پست الکترونیکی

info@farsculuture.gov.ir

اداره امور ادبی هنری و سینمایی

معاونت هنری اداره
مهدی رنجبر

         09178976062 32281747

رئیس گروه هنری

هادی ورشویی

09170032576

رئیس  گروه سینمایی

علی توانگر

09179249073

تلفن مستقیم

32280994

تلفن داخلی

258

پست الکترونیکی

artasistant@farsculuture.gov.ir

مدیرگروه رسانه
 مهرداد جمشیدنژاد

   09173162568                        32280950

 معاونت فرهنگی مطبوعاتی و امور رسانه

  

مهدی امید بخش

/ تلفن مستقیم :

 09015687242

32280950

sabersohrabi@yahoo.com

مدیرحراست محسن پرهیز گار 07132280994