• ارتباط با مدیران

بخش

توضیحات

مدیریت

 

مدیرکل

غلامرضایوسفی(سرپرست)

تلفن مستقیم

32286446

تلفن داخلی

260

تلفن همراه

09173200365

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

مهندس سید علی اصغر محدث

تلفن داخلی

233

تلفن مستقیم

32282861

تلفن همراه 09374170646

 

اداره امور اداری و مالی

معاونت اداره

غلامرضا یوسفی

09173200365                       32281747

رئیس امور اداری

مریم کرمکش

تلفن مستقیم

32278479

تلفن داخلی

260

پست الکترونیکی

info@farsculuture.gov.ir

اداره امور ادبی هنری و سینمایی

معاونت هنری اداره
مهدی رنجبر

         09178976062 32281747

رئیس اداره ادبی و هنری

بهاره شفیعی

رئیس اداره سمعی و بصری

علی توانگر

تلفن مستقیم

32280994

تلفن داخلی

258

پست الکترونیکی

artasistant@farsculuture.gov.ir

مدیرگروه رسانه
 مهرداد جمشیدنژاد

   09173162568                        32280950

 معاونت فرهنگی مطبوعاتی و اطلاع رسانی

  

مهدی امید بخش

/ تلفن مستقیم :

 09015687242

32280950

sabersohrabi@yahoo.com

مدیرحراست اباذر ظهرابی 07132280994   09174546970