• بیمه فعالات قرآنی

 

آیین‌نامه بیمه فعالان قرآنی

 

«عناصر جامعه قرآنی» شامل گروهی از اشخاص حقیقی می‌شود که مطابق شرایط مندرج، دارای سابقه فعالیت قرآنی در یکی از گروه‌های زیر باشند:

1-1               تبلیغ و ترویج قرآن

1-2               آموزش قرآن

1-3               پژوهش‌های قرآنی

1-4               فعالیت‌های هنری

تبصره چنانچه فعالیت در سایر رشته‌های قرآنی به تأیید دبیرخانه خادمان و فعالان قرآن کریم مرکز هماهنگی،‌توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور برسد، امکان بیمه وجود خواهد داشت.

 

الف) شرایط عمومی:

1.    اشتغال به فعالیت قرآنی در زمان ارائه درخواست

2.    حسن سابقه اعتقادی و اخلاقی

3.    حسن سابقه در فعالیت‌های قرآنی

4.    داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا معادل حوزوی آن

 

* افرادی که مدرک دیپلم نداشته باشند ولی شرایط اختصاصی یک گروه از گروه‌های یاد شده را دارا باشند، از شمول این بند مستثنی هستند.

5. داشتن شرایط عمومی بیمه:

1-5 فعالان قرآنی باید فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند.

تبصره1: آن دسته از فعالان که از قبل مشمول بیمه حرف و مشاغل آزاد بوده و سابقه پرداخت حق بیمه دارند، با احتساب سنوات گذشته طبق مقررات مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

تبصره2: در بدو شمول فعالانی که قبلاً دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، به ازای هر سال، یکسال به سن مقرر آنان افزوده می‌شود.

2-5 فعالان در بدو شمول باید حداقل 18 سال تمام داشته باشند.

3-5 در بدو شمول برای تحت پوشش قرار گرفتن در این طرح، سن فعالان زن باید کمتر از 45 سال و سن فعالان مرد باید کمتر از 50 سال باشد.

4- 5   برای ارائه خدمات مناسب پرداخت 18 درصد حق بیمه برای خود و افراد تحت تکفل بر اساس حداقل دستمزد سالیانه مصوب شورای عالی کار مبنای زیر پوشش قرار گرفتن فعالان در نظر گرفته شده است. نرخ بیمه 18 درصد شامل 12 درصد بیمه درمانی و بازنشستگی، 4 درصد بیمه از کارافتادگی و 2 درصد فوت تنظیم شده است.

5-5 از 18 درصد مذکور، 10 درصد به وسیله دولت و 8 درصد به وسیله فعالان پرداخت می‌شود.

6-5 50 درصد از سرانه درمان افراد تحت تکفل بیمه شده که حائز شرایط مقرر در قانون اجتماعی می‌باشند، به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین و پرداخت و 50 درصد بقیه به وسیله فعالان پرداخت می‌شود.

2-5 فعالان باید تابعیت ایرانی داشته و آثار آنان در ایران تولید و منتشر شده باشد.

8-5 فعالانی که مشمول کلیات این دستورالعمل می‌شوند ولی بنا به ضوابط و مقررات تأمین اجتماعی نظیر سن زیاد، بیماری لاعلاج، بیماری خاص مشمول بیمه تأمین اجتماعی نمی‌شوند مشمول این بیمه قرار نمی‌گیرند.

6- اولویت‌های هریک از فعالان جامعه قرآنی در گروه‌های یاد شده عبارت است از:

1-6 کسب رتبه فعال برگزیده یا ممتاز قرآن استانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2-6 کسب رتبه فعال برگزیده یا ممتاز قرآن کشوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

3-6 کسب رتبه خادم قرآن کشوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

4-6 کسب رتبه از جشنواره‌ها و مسابقات برتر استانی یا کشوری حسب تأیید.

5-6 نداشتن شغل دائمی و یا درآمد کمتر از حداقل مصوب وزارت کار در هر سال.

 

ب) شرایط اختصاصی:

-      گروه تبلیغ و ترویج

* اساتید، پیشکسوتان و داوران قرآن

الف- شرایط الزامی

1.    داشتن حداقل 5 سال سابقه تدریس تخصصی یا 5 دوره داوری در مسابقات معتبر بین‌المللی و کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه. در آئین‌نامه قبلی 10 سال بوده است.

2.    تسلط بر قرائت قرآن حداقل در سطح ترتیل خوانی مصطلح

ب- اولویت‌ها:

1.    تسلط بر اجرای با کیفیت قرائت تحقیق قرآن

2.    حضور در رسانه به منظور کارشناسی یا آموزش قرآن

3.    قدرت اجرای نغمات دینی

4.    حفظ قرآن کریم

* قاریان قرآن. در آئین‌نامه قبلی بوده: رتبه اول تا سوم مسابقات بین‌المللی، کشوری و استانی

الف) شرایط الزامی

1.    کسب رتبه اول تا 5 مسابقات بین‌المللی معتبر، مقام اوّل تا سوّم مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه، مسابقات استانی سازمان اوقاف و امور خیریه

2.    داشتن حداقل 3 سال سابقه تلاوت قرآن

ب) اولویت‌ها:

1. حفظ قرآن

2. داشتن حداقل یک جلسه مستمر آموزش قرآن با سابقه یک سال به بالا

3.    قدرت اجرای نغمات دینی

* حافظان قرآن

الف) شرایط الزامی. در آئین‌نامه قبلی بوده: رتبه اول تا سوم مسابقات بین‌المللی، کشوری و استانی

1.    کسب رتبه اول تا 5 در مسابقات بین‌المللی معتبر، مقام اوّل تا سوّم مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه، مسابقات استانی سازمان اوقاف و امور خیریه

2.    حفظ حداقل 15 جزء قرآن با کیفیت مطلوب

ب) اولویت‌ها

1. تسلط بر اجرای قرائت تحقیق قرآن با کیفیت مطلوب

2. قدرت اجرای نغمات دینی

3. حفظ بیش از 15 جزء قرآن

4. گذشت 2 سال یا بیشتر از اتمام حفظ 15 جزء‌ قرآن (و بیشتر از آن). در آئین‌نامه قبلی بوده: 3 سال

* مبلغان و سخنرانان قرآنی:‌

الف) شرایط الزامی

1.    داشتن حداقل 10 سال سابقه تبلیغ و سخنرانی قرآنی در سطح شهری یا کشوری

2.    داشتن حداقل مدرک سطح 2 حوزه یا لیسانس علوم و معارف قرآن و رشته‌های مرتبط

ب) اولویت‌ها

1. حفظ قرآن کریم

2. داشتن جلسات یا درس‌های قرآنی مستمر با سابقه یک سال به بالا

3. داشتن حداقل یک اثر مکتوب در زمینه معارف و مفاهیم قرآن

* گروه آموزش قرآن:

الف) شرایط الزامی

1-     سابقه فعالیت آموزش عمومی، نیمه تخصصی یا تخصصی قرآن حداقل به میزان 3 سال. در آئین‌نامه قبلی بوده: 5 سال

2-     اشتغال به آموزش عمومی قرآن به میزان حداقل 24 ساعت در هفته یا آموزش نیمه تخصصی و تخصصی به میزان 16 ساعت در هفته. در آئین‌نامه قبلی بوده: آموزش عمومی 32 ساعت در هفته و آموزش نیمه‌تخصصی و تخصصی 24 ساعت در هفته.

ب) اولویت‌ها

1. داشتن شاگردان معتنابه در فعالان آموزش عمومی

2. داشتن شاگردان مبرز در فعالان آموزش نیمه تخصصی و تخصصی

3. حوزه تأثیرگذاری فراتر از استانی و منطقه‌ای

- گروه پژوهش‌های قرآنی

الف) شرایط الزامی

1.    داشتن حداقل سه اثر پژوهشی قرآنی اعم از: تألیف، تحقیق و ترجمه (در حجم بالای 400 صفحه)

·        در موارد خاص، تصمیم کمیته خادمان قرآن کریم معتبر است.

2. داشتن حداقل مدرک سطح 2 حوزه یا لیسانس علوم و معارف قرآن و رشته‌های مرتبط

ب) اولویت‌ها

داشتن مقاله قرآنی در مجلات معتبر

- گروه فعالیت‌های هنری قرآنی:‌

* کتابت قرآن

الف) شرایط الزامی

1.    کتابت حداقل 10 جزء قرآن (به شرط ادامه یافتن کتابت) یا 100 مورد قطعه‌‌نویسی قرآنی یا معادل آن کتیبه‌نویسی قرآنی

2.    دارا بودن حداقل عیار ممتاز خوشنویسی

3.    تسلط بر یکی از خطوط نسخ، نستعلیق یا ثلث و آشنایی با خطوط دیگر

4.    دارا بودن حداقل 7 سال سابقه در زمینه کتابت، قطعه یا کتیبه نویسی

ب) اولویت‌ها:

1. تسلط بر حداقل یکی از گرایش‌های کتاب آرایی قرآنی

2. شاگرد پروری در زمینه امور هنری

* کتاب‌آرایی قرآنی

الف) شرایط الزامی:

1. دارا بودن حداقل 7 سال سابقه در زمینه یکی از گرایش‌های کتاب آرایی قرآنی (تذهیب، صحافی و ...)

2.    ارائه حداقل 50 قطعه تذهیب قرآنی یا معادل آن اثر از سایر گرایش‌ها حسب تأیید

3.    دارا بودن کیفیت قابل قبول

ب) اولویت‌ها:

1- تسلط بر حداقل یکی از خطوط نسخ، نستعلیق یا ثلث

2- شاگرد پروری در زمینه امور هنری

* سایر رشته‌های هنری قرآنی

الف) الزامی:

1. دارا بودن حداقل 7 سال سابقه در زمینه سایر رشته‌های هنری قرآنی.

ب) اولویت‌ها:

1- تسلط بر کتابت یا کتاب‌آرایی قرآنی

3-     شاگردپروری در زمینه امور هنری

مدارک لازم:

1-     فتوکپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل 2 سری

2-     عکس 4×3 متقاضی و افراد تحت تکفل 2 قطعه

3-     فتوکپی کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل

4-     تأیید پرداخت حق بیمه قبلی

5-     کپی مدارک مثبته در زمینه گروه تخصصی قرآنی موردنظر

 

* کارمندان اداری مراکز قرآنی مردمی:

الف) الزامی:

1-     دارا بودن حداقل 3 سال سابقه فعالیت اداری در مراکز قرآنی مردمی

2-     آشنایی با قرآن کریم حداقل در حدود روان‌خوانی و مفاهیم عمومی قرآن

ب) اولویت‌ها:

1- آشنایی با آموزش، قرائت یا حفظ قرآن

قابل توجه: این بخش در آئین‌نامه قبلی آورده نشده بود ولی بدلیل تماس‌های بیش از حدّ مؤسسات قرآنی در خصوص بیمه شدن کادر اداری در آئین‌نامه اصلاح شده موردنظر واقع شد.

گردش کار  در اداره کل

پس از تکمیل مدارک جهت تایید بیمه به تهران ارسال می گردد .