ردیف

نام آموزشگاه

مسئول آموزشگاه

رشته

نشانی آموزشگاه

شماره تماس

1

صبا نمای شیراز

محمدرضا اسلامی فر


فیلمسازی

شیراز- چهارراه ادبیات بلوار چهل مقام نبش کوچه 11

09171117597

    32299591

2

مدرسه کارگاهی سینما

علی زارع قنات نوی

فیلمسازی

شیراز/خ نادر چهار راه گمرک ابتدای مشیر نو

2324623

3

نما

کاظم روزیطلب

فیلمسازی

شیراز/ خ قصرالدشت /خ ولی عصر /کوچه 16 پ 363

6272589

4

رایحه هنرپارس

علیرضا عباسی

عکاسی

شیراز/ ص - پ 718- 71555

09177103084

5

ونوس

مینو مولازاده

گریم

شیراز/خ سی متری جنب بیمارستان کسری

2336347

6

سپنتا فیلم

فتح ا..زارع خلیلی

فیلمسازی

شیراز/ فرهنگ شهر /ایستگاه 12 پلاک 102

6306216

7

ظهور

ملیحه مهارات

فیلمسازی

جهرم خ آیت ا..کاشانی

روبروی فروشگاه رخشنده

4440345-0791

8

مشکوات

غلامعلی نوروزی

فیلمسازی

مرودشت / میدان معلم / انتهای خیابان دانش / نبش کوچه 16

3340193-0728

9

خورشید

علی ثابت

فیلمسازی

شیراز/ خ قصرالدشت /خ برق /روبروی نمایشگاه سوفیا پلاک 16

2320841

10

انجمن سینمای جوانان

ناصراحمدی

فیلمسازی

شیراز/ خ منوچهری کوچه 5 و آدرس ازسمت دیگرچهارراه خیرات خ وصال خ حائری کوچه 8 پلاک  33 /

32305769

32348696

11

فردایی دیگر

عبدالعلی حدادیان

فیلمسازی

لارستان/شهرجدید/20 متری شرکت نفت/اول بعثت

2248024-0781

12

صبا نمای شیراز

محمدرضا اسلامی فر

فیلمسازی

شیراز- چهارراه ادبیات بلوار چهل مقام نبش کوچه 11

09171117597

    32299591

13

سینما تک

موسسه آسمان فردا

فرشید رفوگران

رضاپور علی محمد

فیلمسازی

شیراز / سی متری سینما سعدی /خیابان شوریده /کوچه 21

2347225