تحفه و تسهیلات کرونا

اشتغال/ تحفه

باسمه تعالی


      https://kara.mcls.gov.ir/default/Home/Main_Header       سامانه ثبت نام تسهیلات کرونا

ویژه افرادی که برایشان پیامک مشمولیت مرحله دوم تسهیلات کرونا آمده است.

( از زبانه "ورود متقاضی " : ویژه افرادی که مرحله ی اول تسهیلات گرفته اند

از زبانه "وزارت ارشاد": ویژه افرادی که برای اولین بار ثبت نام می نمایند)

https://azmoonehonar.ir/corona.html

  لینک  خوداظهاری (پیش ثبت نام) مربیان آموزشگاههای آزاد هنری جهت مرحله دوم تسهیلات کرونا

  • https://vam.icfi.ir/     لینک پیش ثبت نام  اصحاب فرهنگ ویژه افراد ذیل :
    پدیدآورندگانی که درسامانه اهل قلم  خانه کتاب و ادبیات ایران عضو هستند تا سقف 300 میلیون ریال
  • ناشران فعال تا سقف 6000 میلیون ریال
  • کتابفروشان تا سقف 2000 میلیون ریال
  • چاپخانه‌داران تا سقف 2000 میلیون ریال
  • واردکنندگان کتاب تا سقف 2000 میلیون ریال
  • آژانس‌های ادبی تا سقف 2000 میلوین ریال
  • استارتاپ‌های حوزه کتاب تا سقف 1500 میلیون ریال

 

https://tohfeh.farhang.gov.ir/    سامانه تحفه
ثبت نام تسهیلات 16 درصدی بدون سقف : با انتخاب بانک آینده

ثبت نام وام 4 درصدی با سقف100 میلیون تومان :   با انتخاب صندوق کارآفرینی امید

 

 

 
مشاغل خانگی مشاغل خانگی


https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/

تحفه ( تسهیلات حمایتی فرهنگ و هنر )