مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتاب خوانی عفاف و حجاب

 

لینک اطلاعات مسابقه

باسلام خدمت همه همکاران محترم با توجه به جابجایی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به کوی زهرا وعدم وصل اینترنت، مسابقه مجازی کتابخوانی عفاف وحجاب که قرار بود 26 بهمن برگزار شود به زمان دیگری موکول می شود که متعاقبا  اعلام خواهد شد.