کارت صلاحیت تدریس

کارت صلاحیت تدریس

 

 

متقاضیان کارت صلاحیت تدریس اگر جهت ورود به سامانه دچار مشکل می شوند، ابتدا باید در پنجره واحد وفا ثبت نام نموده و کد اعتبار سنجی دریافت نمایند و سپس وارد صفحه کارت صلاحیت شوند. کسانی که قبلا ثبت نام نموده اند، وقتی وارد پنجره صلاحیت تدریس می شوند کاربری و شناسه قبلی خود را وارد نمایید؛ ولیکن کسانی که جدید ثبت نام می کنند، بعد از ثبت نام در پنجره وفا و ورود به صفحه صلاحیت، مستقیم به صفحه اصلی خود وارد می شوند.