نظرسنجی

نظر سنجی

نظرسنجی از متقاضیان خدمات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

لطفا کلیک کنید


با ارسال پیامک ما را در نظر سنجی همراهی فرمایید

و با ورود به سامانه پیامکی زیر در مورد رضایت از امکانات موجود در

پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ و ارشاد فارس fars.farhang.gov.ir

پاسخ رضایت دارم / عدم رضایت و یا اینکه لطف کرده و

نظر خود را مرقوم فرمایید. سپاس

سامانه پیامک  ١٠٠٠٣٠٧١١

سامانه پیامکی رسیدگی به شکایات و تکریم ارباب رجوع

10002031