• معاون قرآنی

عنوان خدمت : 

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت قرآن و عترت

اداره مجامع و فعالیتهی قرآنی

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم: ١- مدارک کارشناسی برابر با اصل ٢- فتوکپی شناسنامه برابر با اصل ٣- فتوکپی کارت ملی برابر با اصل

٤- سوابق مرتبط با فعالیت های قرآنی

 

 

 

 

شرایط خاص برای صدور مجوز

توضیح: ١- سه نفر که دارای کارشناسی مرتبط باشند

٢- مجرد ٢٧ سال تمام متاهل ٢٥ سال تمام

٣- دارای معافیت یا پایان خدمت

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه  این واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: ٠٧١٣٧٢٥٤١٦٣

نام واحد : اداره مجامع و فعالیت های قرآنی

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: ٠٧١٣٧٢٥٤١٩٤

نام متصدی : ملیحه امیرحکیمی

کدپستی :٧٤٨١١-٧١٤٦٦

آدرس : شیراز، چهارراه ایثار به سمت کوی زهرا مجتمع فرهنگی هنری حضرت زهرا (س)

هزینه صدورمجوز: هزینه اسکن مدارک و ارسال به سایت مورد نظر

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه : ٤ ماه

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: ٤ روز کاری

Qir.irقوانین ، مقررات و دستورالعملها:  بر روی سایت

موجود می باشد.