• ایمـیل مسئـولان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

1

صابر سهرابی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

Modirkol.fars@farhangmail.ir

2

غلامرضا یوسفی نژاد

معاونت اداری و مالی

tm.fars@farhangmail.ir

3

محسن پرهیزگار

مدیر حراست

herasat.fars@farhangmail.ir

4

مهدی رنجبر

معاونت هنری

honari.fars@farhangmail.ir

5

مهدی امید بخش

معاونت مطبوعاتی

matbouati.fars@farhangmail.ir

6

مهدی امیدبخش

معاونت فرهنگی

farhangi.fars@farhangmail.ir

7

سیدعلی اصغرمحدث

مدیر روابط عمومی

ravabet.fars@farhangmail.ir

8

لیلا اکبری

مسئول کارگزینی

kargozini.fars@farhangmail.ir

9

سارا فدائیان

مسئول دبیر خانه

dabirkhaneh.fars@farhangmail.ir

10

محسن پرهیزگار

کارشناس حقوقی

hoghoghiexp.fars@farhangmail.ir

11

داریوش محرابی

کارشناس بازرسی

bazrasiexp.fars@farhangmail.ir

12

آرین رزمجویی

امور شهرستان ها

shahrestanha.fars@farhangmail.ir

13

احمد رضا نداف

معاونت قرآن و عترت

qoran.fars@farhangmail.ir

14

خانم حسینی

مسئول آموزش

amoozesh.fars@farhangmail.ir

15

مریم کرمکش

مسئول تحول اداری

tahavoledari.fars@farhangmail.ir

16

مریم کرمکش

رئیس امور اداری

Edari.fars@farhangmail.ir

17

سید علی موسوی

رئیس اداره تبلیغات

Tablighat.fars@farhangmail.ir

18

مهرداد جمشید نژاد

امور رسانه

Matboat.fars@farhangmail.ir

19

جمشید رضایی

رئیس اداره چاپ و نشر

Chap.fars@farhangmail.ir

20

علی ثابت

کارشناس تئاتر

Majame.fars@farhangmail.ir

21

سکینه گرگین

کارشناس آموزش کارکنان

Amoozeshk.fars@farhangmail.ir

22

حمد اله محرمی تبار

کارشناس تدارکات

Tadarokat.fars@farhangmail.ir

23

سید شهاب میرباقری

کارشناس آگهی ها

Agahi.fars@farhangmail.ir

24

لیلا برزگر

انجمن اهل قلم

Ghalam.fars@farhangmail.ir

25

هدایت رضایی

انجمن موسیقی

Mosighi.fars@farhangmail.ir

26

مصطفی راسخی

انجمن هنرهای تجسمی

Tajasomi.fars@farhangmail.ir

27

امیر صادقی

انجمن نمایش

Namayesh.fars@farhangmail.ir

28

محمد امین دانشور

انجمن فیلم و عکس

Film.fars@farhangmail.ir

29

حسین محمدی

فناوری اطلاعات

It.fars@farhangmail.ir

30

مهدی خداجو

کارشناس فرهنگی

Shorayefarhang.fars@farhangmail.ir

31

اشکبوس پارسایی

مسوول دفتر فنی

Fani.fars@farhangmail.ir