• ارتباط با مدیران

بخش

توضیحات

مدیریت

 

مدیرکل

دکتربهزادمریدی 

تلفن مستقیم

32286446

تلفن داخلی

260

تلفن همراه

 09173162594

09123256815

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

مهندس سید علی اصغر محدث

تلفن داخلی

233

تلفن مستقیم

32282861

تلفن همراه 09374170646

 

اداره امور اداری و مالی

معاونت اداره

دکترسیداحمدرضوی زاده اردکانی 

09173145213                       32281747

رئیس امور اداری

غلامرضایوسفی

تلفن مستقیم

32278479

تلفن داخلی

260

پست الکترونیکی

info@farsculuture.gov.ir

اداره امور فرهنگی

معاونت اداره

بهاره شفیعی

رئیس اداره

سید احمد علوی 

تلفن مستقیم

32280950

تلفن داخلی

230

پست الکترونیکی

culturoffice@farsculuture.gov.ir

اداره امور ادبی هنری و سمعی و بصری 

معاونت هنری اداره
مهدی امیدبخش

        32281747

رئیس اداره ادبی و هنری

مهدی هنرجویان 

رئیس اداره سمعی و بصری

بهروز مرامی جدیدی

تلفن مستقیم

32280994

تلفن داخلی

258

پست الکترونیکی

artasistant@farsculuture.gov.ir

معاونت مطبوعاتی  صابرسهرابی

 32280950

  

معاونت مطبوعات و اطلاع رسانی(صابرسهرابی)/ تلفن مستقیم : 32280950

رئیس اداره مطبوعات (سیداحمدعلوی)/ تلفن مستقیم : 32288569  - داخلی 203

رئیس اداره تبلیغات : سیدعلی اکبرموسوی/تلفن مستقیم : 32288569  - داخلی 203

کارشناس تبلیغات : لیلا نماینده – داخلی 214

کارشناس مطبوعات : نیره اصولی – داخلی 202

مسئول آگهی ها: مریم کرمکش – داخلی 227

کارشناس سایت خبرگزاری ها : احمد غفاری

کمک کارشناس تبلیغات : سیدعلیرضاسعادت

کمک کارشناس مطبوعات : سید شهاب میرباقری

sabersohrabi@yahoo.com