• دبیرخانه قرآن و عترت فارس

دبیـرخـانه دائـمی قـرآن و عتـرت اسـتان فـارس 

کـلیک کنیدhttp://www.haftehghoranfars.ir/

 -------------------------------------------

فهرست پذیرفته شدگان

کانون های آگهی و تبلیغاتی مهر ماه 94

ردیف

نام خانوادگی

نام

                           نمره

1

ایزدی

سعیده

17

2

بهمنیان

مریم

15

3

پور سعدی

حبیبه

15

4

حسین پور

سلمان

15

5

خرمایی

محمدکریم

16

6

دهقان

عقیل

15

7

زارع

رویا

15

8

زارعی پور

محمد مهدی

15

9

سالاری

اشکان

15

10

فخرپور

معصومه

16.3

11

فیروزپور

حمید

16

12

قاسم پور

احمد رضا

17

13

قاسمی شبانکاره

صدیقه

15

14

کشاورزی

عباس

15.2

15

کشاورزی

مجید

19

16

نصیری

نوشین

16

متقاضیان محترم به نکات زیر توجه فرمایید

-         قبولی در آزمون به منزله صدور مجوز نبوده و پذیرفته شدگان پس از تشکیل پرونده و قبولی در مصاحبه و صدور پروانه مجاز به فعالیت می باشند.

-         ضروری است پذیرفته شدگان از مررخ 4/8/94 ظرف مدت یک هفته با در دست داشتن مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به این اداره کل مراجعه نمایند .عدم مراجعه به منزله انصراف تلقی گردیده و پس از مهلت مقرر به درخواست ها ترتیب اثرداده نخواهد شد.

-         کپی شناسنامه از تمامی صفحات دو سری رونوشت برابر با اصل

-         کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت پشت و رو دو سری رونوشت برابر با اصل

-         کپی آخرین مدرک تحصیلی دوسری رونوشت برابر با اصل

-         سوابق فعالیت بر روی سربرگ و با امضا بالاترین مقام واحد صادر کننده همراه با ذکر شماره وتاریخ

-         نمونه کار (لوح فشرده)

-         شش قطعه عکس 4*3 تمام رنگی دارای زمینه سفید و پشت نویسی شده

-         تکمیل فرم درخواست و فرم مشخصات انفرادی

-         یک عدد پوشه آویز گردان مخصوص فایل کشویی رنگ سبز